TTдTT โฮฮฮฮ ฮ~!

「facebook」 กะ 「twitter」 หนูเล่นม่ายล่ายอ่าาา า า !

TTдTT โฮฮฮฮ ฮ~!
หนูจะร้องไห้!

เค้าจะเล่นซิมโซเชี่ยลอ่าา า า!!!

เดี๋ยวน้อง pichewa ของเค้าก็เน่าตายพอดี!
//อุตส่าห์จิ๊กตังค์แม่เติมตังค์ในเกม TT’

{แม่.. หนูขอโทษค่ะ....}


มันจะอะไรกันนักกันหนา!?
เล่นไม่ได้มา 2-3 วันแล้วนะ

ไวรัส?


ให้ตายเหอะ.. กุปวดตับ!!!!
อย่างน้อยขอ 「twitter」 อย่างเดียวก็เกินพอโฮวกกก ก ก ก !!!!!!!!

//ชักดิ้นชักงอตาย

ความคิดเห็น

ข้อความส่วนตัว

ma.profile

Piche.Wa

Author:Piche.Wa
【ピシェー★ワー】
女・18才・UD,Thailand・TH.JP.ENG語
//รั่ว เปื่อย หน่อง ฟลัดด!!
*ปล่อยบล็อคร้าง
。・°°・(>_<)・°°・。
よろしくね~♪

add me FRIEND !

เพิ่มผู้ใช้นี้เป็นเพื่อน

browse... ?
last post.
links